Humanitné Združenie "Ľudské srdce" |
15847
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15847,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Zps Humanitné Združenie „Ľudské srdce“

V zariadení sa poskytujú služby v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách § 35 – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie izieb, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová a kultúrna činnosť.

 

Vízia a ciele nášho zariadenia

 

Humanitné združenie „Ľudské srdce“ v Štúrove je neštátne zariadenie s právnou subjektivitou. Poslaním zariadenia je poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti o chorých, starých a opustených občanov.

Vykricnik
Etický kódex
Podmienky kvality
Krízový plán

Postupy pre výkon prevencie a starostlivosti o klientov sociálnych služieb

kufor
Zoznam osobných vecí

Zoznam ošatenia, dokumentácie, kompenzačných pomôcok, ktoré si so sebou prinesie obyvateľ/ka pri nástupe do zariadenia